زبان غم را همه می فهمند…

30 05 2008

|

توضیح:مادر این بچه میمون 12 هفته ای او را رها کرد و رفت…ولی این کبوتر پرستاری او را به عهده گرفت(Neilingding Island, in Goangdong Province, China)

Advertisements